เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯผู้เลี้ยงแพะบ้านน้ำพุ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

อ่านเพิ่มเติม...