วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์การเกิดอุทกภัยภายในหน่วยงาน โดยมีสัตวแพทย์หญิงวันดี คงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่ นำเสนอข้อมูลและร่วมต้อนรับ