เพื่อนคู่คิดคนเลี้ยงแพะ

ที่มาของโครงการ 

เพื่อนคู่คิดคนเลี้ยงแพะ ปี 1 (2563)

          -   โครงการเพื่อนคู่คิด คนเลี้ยงแพะ

          -   การดำเนินการโครงการเพื่อนคู่คิด คนเลี้ยงแพะ

          -   หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการเพื่อนคู่คิด คนเลี้ยงแพะ

          -   หลักฐานการประเมินโครงการเพื่อนคู่คิด คนเลี้ยงแพะ

          -   เวชภัณฑ์ที่ควรจัดหาสำหรับสำรองใช้ในฟาร์มแพะ

          -   ความเจ็บป่วยจากสารอาหารไม่สมดุลในแพะ

          -   คลิป VOD ประกอบ  1. การรักษาแพะป่วยเรื้อรังจากความไม่สมดุลของสารอาหาร

                                            2. โรคบาดทะยักในแพะ

                                            3. ภาวะเลือดเป็นกรดในแพะ

                                            4. KM 2563

 

เพื่อนคู่คิดคนเลี้ยงแพะ ปี 2 (2564)

        -   ปัญหาสุขภาพแพะและข้อมูลเพื่อประกอบการวินิจฉัยเบิ้องต้น

        -   นิ่วปัญหาที่พบบ่อยในแพะเพศผู้โดยเฉพาะที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด ป้องกันได้ รักษายาก 

        -   ข้อบวมในลูกแพะอายุประมาณ 1- 2 เดือน ความสูญเสียที่ป้องกันได้ง่ายๆ 

        -   แพะกีบอังเสบแบบไม่ติดเชื้อเดินคลานเข่า ความเจ็บป่วยของแพะจากสาเหตุที่อาจคิดไม่ถึง 

        -   การแก้ปัญหาโรคพยาธิในแพะของบ้านเรา ถ่ายพยาธิอย่างเดียวไม่พอ 

        -   โรคบรูเซลลา บรูเซลโลสิส แท้งติดต่อ โรคเดียวกัน ป้องกันได้ง่ายๆ ด้วยการจัดการฟาร์มที่ดีและทดสอบโรคอย่างเคร่งครัด โรคนี้ติดคนนะ....อย่างมองข้าม

        -   โรคเมลิออยโดสิส พบบ่อย ไม่ใช่โรคใหม่ แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก